Źródła i rodzaje kryzysów finansowych
|

Źródła i rodzaje kryzysów finansowych

Fragment pracy Wpływ współczesnych kryzysów finansowych na zmiany zachodzące w przemyśle kreatywnym (2021) Autor: Michał Tyszkiewicz Kryzysy finansowe występują gwałtownie oraz nieoczekiwanie i choć przyjmują różnorodne formy, w dużej mierze wiążą się one z szeregiem towarzyszących im zjawisk do których zaliczają się:1 komplikacje bilansowe, obejmujące swoim zasięgiem rozległy zakres oraz różnorodną wielkość (rządy, instytucje finansowe,…