Grupa Oben & Company

Naszym celem jest rozwój oraz transformacja firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Grupa Oben & Company

Naszym celem jest rozwój oraz transformacja firm
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Nasza grupa

Oben & Company to polska organizacja zrzeszająca Partnerów specjalizujących się w różnorodnych obszarach doradztwa, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania i rozwoju firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Nasze kompetencje stanowią sumę wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności zweryfikowanych Partnerów uczestniczących w Sieci Oben & Company, w myśl zasady – wielość w jedności, jedność w wielości.

Dla Klienta

Nieustannie budujemy oraz rozwijamy relacje pomiędzy ludźmi i organizacjami. Oferujemy naszym Klientom kompleksowe wsparcie w pełni dostosowane do ich potrzeb i możliwości finansowych. Naszymi Interesariuszami są przede wszystkim mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Wspólnie z naszymi Partnerami przeprowadzamy audyt projektu i na jego podstawie formułujemy przybliżony lub ostateczny (w zależności od typu projektu) koszt przedsięwzięcia wynikający z szeregu czynników, które bierzemy pod uwagę, przygotowując jego wycenę.

Korzystając ze wsparcia Sieci Oben & Company, otrzymujesz możliwość szybkiej, efektywnej, kompleksowej oraz adekwatnej do wydatków – odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoi Twoja firma.

Proces konsultingu jest zazwyczaj realizowany w czterech etapach:

 • Dokładnie analizujemy zagadnienia określone przez naszego Klienta
 • Dobieramy właściwego Partnera lub tworzymy zespół składający się z kilku Partnerów posiadających wiedzę, doświadczenie i/lub uprawnienia umożliwiające realizację zadania
 • W trakcie realizacji usługi, Oben & Company ma prawo do monitorowania przebiegu współpracy pomiędzy Partnerem(ami) wykonującym(i) zadania a Klientem
 • Po zakończeniu realizacji projektu, omawiamy i rozliczamy proces jego wykonania.

Dostęp do zweryfikowanych Specjalistów posiadających odpowiednie umiejętności, doświadczenie i wiedzę niezbędną do realizacji kluczowych zadań czy dostarczania innowacyjnych oraz inteligentnych narzędzi biznesowych, stanowi walor umożliwiający firmie nie tylko przetrwać obecną dobę kryzysu gospodarczego, lecz również umocnić jej pozycję rynkową, a co za tym idzie – rozwinąć ją względem konkurencji.

Indywidualnie podchodzimy do wymagań stawianych przez naszych Klientów. Nasza organizacja jest w stanie zaoferować stabilny wzrost oraz rozwój Twojej firmy przy zachowaniu elastycznej formuły. Z usług Partnerów naszej Sieci korzystasz, gdy zajdzie taka potrzeba oraz na wymagany okres – a zatem szybko, łatwo i opłacalnie możesz zrealizować cele biznesowe swojej organizacji bez ponoszenia długoterminowych wydatków.

Dla Partnera

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do Sieci Partnerów Oben & Company, możesz wysłać do nas aplikację za pośrednictwem formularza znajdującego się na naszej stronie w zakładce Współpraca. Członkami Sieci, mogą zostać osoby posiadające jednoosobową działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe lub firmy, które otrzymają bezpośrednie zaproszenie od Zarządu Oben & Company, jak również podmioty zarekomendowane przez członków Sieci Oben & Company.

Głównymi korzyściami wynikającymi ze współpracy z Oben & Company są:

 • Nasze wsparcie w polecaniu usług i produktów Partnerów Sieci
 • Rozwój Sieci kontaktów biznesowych w kraju i za granicą
 • Wzrost sprzedaży produktów oraz usług oferowanych przez Partnerów
 • Niższe ceny usług i produktów oferowanych przez Oben & Company
 • Wsparcie (know-how) udzielane od innych członków Sieci
 • Zwiększenie wiarygodności marki na rynku
 • Pozyskiwanie i wymiana informacji biznesowych
 • Wzrost konkurencyjności Partnera Sieci
 • Dostęp do nowych zleceń od innych Partnerów Sieci
 • Redukcja niepewności rynkowej
 • Możliwości realizacji wspólnych projektów

Więcej informacji na temat korzyści, wynikających z członkostwa w Sieci, odnaleźć można w zakładce Korzyści dla Partnerów.

Oben & Company nie zobowiązuje do współpracy na wyłączność. Dołączając do nas, zachowujesz pełną niezależność i możesz swobodnie współpracować z innymi organizacjami. Warunkiem współpracy z Oben & Company jest rzetelne i odpowiedzialne postępowanie we wzajemnych relacjach z Klientami, Kontrahentami, Członkami naszej Sieci oraz Organami Publicznymi w zgodzie z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi. Podmiot przystępujący do Sieci, musi ponadto zaakceptować regulamin członkostwa w Sieci.

Osoby posiadające jednoosobową działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe oraz firmy, które przystąpiły do Sieci Oben & Company, stanowią podmioty, funkcjonujące zgodnie z przepisami prawnymi i standardami regulującymi ich działalność.

Szczegółowe wymagania dotyczące uczestnictwa w Sieci Oben & Company, znajdziesz tutaj.

Dane spółki

Pełna nazwa spółki:Oben & Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedziby:ul. Wrocławska 32/34, 41-902 Bytom
Sąd rejestrowy:Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:2023-10-23
KRS:0001065236
NIP:6263057503
REGON:526743917
KRAZ:30622
Rachunek bankowy:37 1050 1243 1000 0090 3299 5574 (ING)
Zarząd:Michał Tyszkiewicz, Jakub Pudełko
Kapitał zakładowy:10 000,00 PLN

Nasze cele

Cele oraz wartości grupy Oben & Company, odzwierciedlone są w realnych korzyściach,
które Członkowie uczestniczący w naszej Sieci, otrzymują poprzez pomoc i wsparcie udzielane od innych Członków w myśli – jedność w wielości.

Wartości i etyka

Pragniemy, by podejmowane przez nas działania prowadziły do ulepszania otaczającego
nas świata. Dbamy o to, aby firma Oben & Company miała wizerunek organizacji, która szanuje różnorodność oraz integrację.

Profil firmy

Naszym celem jest rozwój oraz transformacja firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Jak działamy

Wywieramy pozytywny wpływ, który umacnia naszą pozycję przy udziale Sieci zrzeszonych Partnerów.

Cele i wartości

Zapoznaj się z celami oraz wartościami naszej organizacji. Każdego dnia pracujemy nad ich rozwojem.

CSR

Dążymy do tego, by nasza grupa konsekwentnie realizowała ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Artykuły

Zapoznaj się z artykułami tworzonymi lub wybranymi przez redakcję Oben & Company

Nasze biuro

Zapoznaj się z naszą lokalizacją i odwiedź nas
w naszym biurze. Jesteśmy otwarci 5 dni w tygodniu.

Zobacz, w czym nasza Sieć może pomóc Twojej firmie

Rekrutacja
Stała


 • Rekrutacje stałe
 • Search & Selection
 • Executive Search
 • On Site Recruiter
 • Outsourcing procesu rekrutacji

Doradztwo
HR


 • Diagnoza potencjału
 • Rozwój kompetencji
 • Badanie efektywności
 • Zarządzanie talentami
 • Outplacement

Outsourcing HR


 • Wdrażanie polityki personalnej
 • Optymalizacja zatrudnienia
 • Budowanie motywacji
 • Szkolenia pracowników
 • Onboarding

Employer Branding


 • Audyt marki pracodawcy
 • Trendy EB
 • Warsztaty EB
 • Marketing Rekrutacyjny
 • Wdrożenie strony „kariera”

Doradztwo Biznesowe


 • Strategie rozwoju
 • Rozwój kapitału ludzkiego
 • Transformacja organizacyjna
 • Optymalizacja procesów
 • Optymalizacja kosztów

Doradztwo Finansowe


 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Biznesplan
 • Pozyskiwanie finansowania
 • Venture Capital
 • Wyceny

Doradztwo Cyfrowe


 • Doradztwo IT / Strategia IT
 • Projektowanie stron www
 • Audyty SEO / Pozycjonowanie
 • Administracja serwerów
 • Doradztwo eCommerce

Doradztwo Prawne


 • Inwestycje kapitałowe
 • Spory i arbitraż
 • Upadłość i restrukturyzacja
 • Obsługa bieżąca
 • Ład korporacyjny

Doradztwo dot. Nieruchomości


 • Kupno, sprzedaż
 • Najem, wynajem
 • Komercjalizacja obiektów
 • Doradztwo i regulacja prawna
 • Pomoc w uzyskaniu kredytu

Doradztwo Europejskie


 • Pozyskiwanie dotacji
 • Obsługa i rozliczanie dotacji
 • Opinie prawne
 • Przeznaczenie dotacji
 • Inne źródła dotacji

Doradztwo dot. RODO


 • Audyt i wdrożenia RODO
 • Dokumentacja RODO
 • Naruszenia RODO
 • Pełnienie funkcji IOD
 • Szkolenia i warsztaty

Reorganizacja
Biznesu


 • Tworzenie spółek
 • Przekształcanie JDG / spółek
 • Połączenia / Podziały spółek
 • Restrukturyzacja zadłużenia
 • Likwidacja spółek

Marketing, Reklama & PR


 • Marketing precyzyjny
 • Kampanie zintegrowane
 • Kampanie reklamowe
 • Video i Audio
 • Kompleksowa obsługa PR

Handel & Sprzedaż


 • Pozyskiwanie Klientów
 • Doradztwo Sprzedażowe
 • Technologie w Sprzedaży B2B
 • Rekrutacja Handlowców
 • Wdrożenie systemu CRM

Kursy & Szkolenia


 • Szkolenia informatyczne
 • Szkolenia biznesowe
 • Szkolenia dot. RODO
 • Szkolenia dot. sprzedaży
 • Szkolenia z coachingu

Oben & Company – Poznaj nas i naszą organizację

Jak działa nasza Sieć?

Przy nieustannie powiększającej się Sieci Podmiotów partnerskich oraz Konsultantów indywidualnych, skupiamy wysokiej klasy specjalistów, którzy za pośrednictwem swoich umiejętności oraz kompetencji, a także odpowiednich uprawnień, pozwalają rozwiązać złożone problemy biznesowe naszych Klientów. Naszą misję realizujemy poprzez sukcesywne wspieranie przedsiębiorstw w odkrywaniu oraz realizacji ich krótko- oraz długoterminowych potrzeb.

Ile kosztują usługi świadczone przez Partnerów Sieci?

Koszty usług są ustalane indywidualnie na podstawie szeregu czynników, branych pod uwagę przy tworzeniu ich wyceny.

Co nas wyróżnia?

DNA naszej organizacji stanowi wielość w jedności i jedność w wielości. W celu osiągnięcia zadowalających rezultatów, korzystamy z wiedzy oraz umiejętności Partnerów uczestniczących w naszej Sieci. Dzięki temu, jesteśmy w stanie skutecznie sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom w relatywnie szybkim czasie.

Dlaczego warto skorzystać z usług Sieci Oben & Company

Oben & Company wspiera małe i średnie firmy (MŚP) w rozwoju oraz konkurencyjności na rynku. Nadrzędnym efektem działań naszych Partnerów jest zwiększanie przychodów oraz wydajności organizacji naszych Klientów.

Koncentracja na Kliencie

Jesteśmy w pełni skoncentrowani na zapewnieniu kompleksowego wsparcia naszym Klientom.


Elastyczność

Do każdego ze zlecanych naszej Sieci zadań podchodzimy w sposób indywidualny.

Różnorodna wiedza specjalistyczna

Wymagania naszych Klientów zaspokajane
są przez specjalistów
w swoich dziedzinach (naszych Partnerów).


Zaufanie

Wsparcie Partnerów naszej Sieci zaczyna się i kończy na gruncie wzajemnego zaufania.

Dlaczego warto skorzystać z usług Sieci Oben & Company

Oben & Company wspiera małe i średnie firmy (MŚP) w rozwoju oraz konkurencyjności na rynku.
Nadrzędnym efektem działań naszych Partnerów jest zwiększanie przychodów oraz wydajności organizacji naszych Klientów.


Koncentracja na Kliencie

Jesteśmy w pełni skoncentrowani na zapewnieniu kompleksowego wsparcia naszym Klientom.


Elastyczność

Do każdego ze zlecanych naszej Sieci zadań podchodzimy w sposób indywidualny.


Różnorodna wiedza specjalistyczna

Wymagania naszych Klientów zaspokajane są przez specjalistów w swoich dziedzinach (naszych Partnerów).


Zaufanie

Wsparcie Partnerów naszej Sieci zaczyna się i kończy na gruncie wzajemnego zaufania.

Nasze marki biznesowe

Oben Jobs

Nowoczesny portal pracy oraz zdecentralizowane medium społecznościowe oparte na pełnej automatyzacji. Utworzona przez nas Sieć dystrybucji ogłoszeń, łączy społeczność obejmującą blisko 200 000 osób w ponad 6 500 kanałach zlokalizowanych w 60 portalach społecznościowych.

Czuj się swobodnie w kontakcie z nami

Lokalizacja

Bytom Square
ul. Wrocławska 32/34
41-902 Bytom

Godziny otwarcia

Jesteśmy otwarci
od poniedziałku do piątku
w godz. od 9:00 do 17:00

Dane kontaktowe

kontakt@obencompany.com
Tel.: +48 511 247 001
Tel.: +48 516 816 308

Zespół Zarządzający Oben & Company

Informacje prasowe

Oben & Company – energia różnorodności, równości & integracji

W dzisiejszym świecie, w którym różnorodność, równość i włączenie mają coraz większe znaczenie, Oben & Company stawia sobie za cel tworzenie środowiska pracy, w którym każdy może czuć się akceptowany, szanowany i doceniany. Wierzymy, że różnorodność jest naszą siłą. Dlatego dążymy do budowania zespołów składających się z jednostek o różnym tle, doświadczeniach i perspektywach. Jesteśmy…

Czym jest Oben Jobs

Jesteśmy nowoczesnym i zautomatyzowanym portalem pracy oraz zdecentralizowanym medium społecznościowym, stawiającym na nieustanną rozbudowę naszej społeczności. Utworzona przez nas sieć dystrybucji ofert pracy w przeszło 60 mediach społecznościowych, łączy ponad 6 500 kanałów. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu możliwości oferowanych przez popularne platformy, szybko, skutecznie i precyzyjnie docieramy z ofertami pracy do ściśle ukierunkowanej oraz zainteresowanej grupy…

Czym jest Oben & Company

Nasza grupa Oben & Company to polska organizacja zrzeszająca Partnerów specjalizujących się w różnorodnych obszarach doradztwa, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania i rozwoju firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Nasze kompetencje stanowią sumę wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności zweryfikowanych Partnerów uczestniczących w Sieci Oben & Company, w myśl zasady – wielość w jedności,…

Dodaj ofertę pracy w serwisie ObenJobs.com

Zleć przeprowadzenie rekrutacji

Poznaj nasze usługi konsultingowe

Zapoznaj się z sektorami, dla których pracujemy

Dołącz do nas jako niezależny Konsultant

Przyłącz swoją firmę do Sieci Oben & Company

Zapisz się do naszego
newslettera

Zapoznaj się z artykułami na blogu

Skontaktuj się z nami w celu
skorzystania z naszych usług doradczych