Zarządzanie i struktura Sieci

Dowiedz się, jak funkcjonuje struktura Sieci Oben & Company i w jaki sposób nasi Partnerzy realizują usługi.

Zarządzanie i struktura Sieci

Dowiedz się, jak funkcjonuje struktura Sieci Oben & Company i w jaki sposób nasi Partnerzy realizują usługi.

Jak jesteśmy zorganizowani

Struktura organizacyjna Oben & Company opiera się na modelu strategicznej współpracy, w ramach którego niezależni Partnerzy uczestniczący w Sieci, tworzą wieloaspektową strukturę profesjonalistów. Funkcjonują oni jako odrębne podmioty, zachowując przy tym pełną niezależność. Ta elastyczna formuła zapewnia im pełną autonomię w podejmowaniu decyzji oraz wykonywaniu codziennych operacji. Zatem Partnerzy mają możliwość skoncentrowania się na rozwijaniu swojej wizji, umiejętności i kompetencji, podczas gdy Oben & Company zajmuje się koordynacją oraz nadzorem nad procesem realizacji usług i ułatwianiem współpracy między Partnerami (nie sprawując nad nimi bezpośredniego zarządu).

Nasza sieć buduje trwałe relacje z innymi podmiotami biznesowymi i ekspertami, co umożliwia Partnerom korzystanie z dodatkowych źródeł informacji, wsparcia oraz potencjału rozwoju. Wierzymy w siłę połączeń i synergii, które mogą powstać dzięki takim strategicznym partnerstwom.

Bezpieczeństwo i zgodność z prawem to priorytety, którym poświęcamy szczególną uwagę. Wszyscy Partnerzy Sieci Oben & Company zobowiązują się do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz standardami branżowymi. Dążymy do tego, by nasza Sieć spełniała najwyższe wymagania etyki i profesjonalizmu.

Dołączając do Sieci Oben & Company, Partnerzy otrzymują nie tylko wsparcie w realizacji projektów, ale również dostęp do narzędzi, szkoleń i programów rozwojowych.

Korzyści uczestnictwa w Sieci dla naszych Partnerów

Cele oraz wartości grupy Oben & Company odzwierciedlone są w realnych korzyściach, które Członkowie uczestniczący w naszej Sieci otrzymują poprzez pomoc i wsparcie udzielane od innych członków w myśl zasady — wielość w jedności, jedność w wielości. Nasza organizacja realizuje swoje zadania w wielu różnych obszarach, począwszy od doradztwa personalnego przez transformację cyfrową, aż po profesjonalne usługi doradcze.

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do Sieci Partnerów Oben & Company, możesz wysłać do nas aplikację za pośrednictwem formularza znajdującego się na naszej stronie w zakładce Współpraca. Członkami Sieci mogą zostać osoby posiadające jednoosobową działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe lub firmy, które otrzymają bezpośrednie zaproszenie od Zarządu Oben & Company, jak również podmioty zarekomendowane przez członków Sieci Oben & Company.

Oben & Company nie zobowiązuje do współpracy na wyłączność. Dołączając do nas, zachowujesz pełną niezależność i możesz swobodnie współpracować z innymi organizacjami. Warunkiem współpracy z Oben & Company jest rzetelne i odpowiedzialne postępowanie we wzajemnych relacjach z Klientami, Kontrahentami, Członkami naszej Sieci oraz Organami Publicznymi w zgodzie z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi. Podmiot przystępujący do Sieci musi ponadto zaakceptować regulamin członkostwa w Sieci.

Osoby posiadające jednoosobową działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe oraz firmy, które przystąpiły do Sieci Oben & Company stanowią podmioty funkcjonujące zgodnie z przepisami prawnymi i standardami regulującymi ich działalność.

Dane spółki

Pełna nazwa spółki:Oben & Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedziby:ul. Wrocławska 32/34, 41-902 Bytom
Sąd rejestrowy:Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:2023-10-23
KRS:0001065236
NIP:6263057503
REGON:526743917
KRAZ:30622
Rachunek bankowy:37 1050 1243 1000 0090 3299 5574 (ING)
Zarząd:Michał Tyszkiewicz, Oskar Kowalczyk
Kapitał zakładowy:10 000,00 PLN

Proces współpracy z Partnerami

Krok 1.

Otrzymujemy zapytanie ofertowe od Klienta.

Krok 2.

Starannie weryfikujemy oczekiwania względem zlecenia.

Krok 3.

Wybieramy Partnera należącego do naszej Sieci.

Krok 4.

Kontaktujemy się z wybranym Partnerem i wspólnie analizujemy zlecenie.

Krok 5.

Po zaakceptowaniu realizacji projektu przez Partnera, nasz Partner przystępuje do realizacji zadania.

Krok 6.

Jesteśmy w nieustannym kontakcie z naszym Klientem oraz naszym Partnerem.

Krok 7.

Zrealizowaną usługę i/lub gotowy produkt nasz Partner przekazuje i rozlicza z Klientem.

Krok 8.

W przypadku negatywnej oceny, Partner wprowadza zmiany (zgodnie z zasadami ujętymi w umowie).

Krok 9.

Zbieramy informację zwrotną, a następnie dążymy do budowy długofalowej relacji z Klientem.

Krok 10.

Po zakończeniu projektu, nasz Partner rozlicza się z Oben & Company z tytułu rekomendacji swoich usług oraz koordynacji realizacji projektu lub usługi przez naszego Partnera. (jeśli projekt tego wymaga i/lub nasi Konsultanci są w stanie przeprowadzić audyt z realizacji zlecenia).

Jak przebiega nasza praca z Klientami

Krok 1.

Otrzymujemy zapytanie ofertowe od Klienta.

Krok 2.

Starannie weryfikujemy oczekiwania względem zlecenia.

Krok 3.

Wybieramy właściwego Partnera należącego do naszej Sieci.

Krok 4.

Kontaktujemy się z wybranym Partnerem i wspólnie analizujemy zlecenie.

Krok 5.

Po zaakceptowaniu projektu przez Partnera, przystępuje on do wykonywania zadania.

Krok 6.

Jesteśmy w nieustannym kontakcie z naszym Klientem oraz Partnerem.

Krok 7.

Zrealizowaną usługę i/lub gotowy produkt nasz Partner przekazuje i rozlicza z Klientem.

Krok 8.

W przypadku negatywnej oceny, Partner naszej Sieci wprowadza zmiany (zgodnie z zasadami ujętymi w umowie).

Krok 9.

Zbieramy informacje zwrotne, a następnie dążymy do budowy długofalowej relacji z Klientem.

Jak dołączyć do Sieci Oben & Company

1

Wypełnij formularz dostępny w zakładce Współpraca

2

Otrzymaj rekomendację Partnera Sieci

3

Odpowiedz na zaproszenie Zarządu Oben & Company

Korzyści dla naszych Partnerów

Dołącz do nas, jeżeli:

1

Planujesz rozwinąć swój biznes

2

Chcesz wydajniej docierać do Klientów

3

Pragniesz podnieść efektywność firmy

Zobacz, w czym nasza Sieć może pomóc Twojej firmie

Rekrutacja
Stała


 • Rekrutacje stałe
 • Search & Selection
 • Executive Search
 • On Site Recruiter
 • Outsourcing procesu rekrutacji

Doradztwo
HR


 • Diagnoza potencjału
 • Rozwój kompetencji
 • Badanie efektywności
 • Zarządzanie talentami
 • Outplacement

Outsourcing HR


 • Wdrażanie polityki personalnej
 • Optymalizacja zatrudnienia
 • Budowanie motywacji
 • Szkolenia pracowników
 • Onboarding

Employer Branding


 • Audyt marki pracodawcy
 • Trendy EB
 • Warsztaty EB
 • Marketing Rekrutacyjny
 • Wdrożenie strony kariera

Doradztwo Biznesowe


 • Strategie rozwoju
 • Rozwój kapitału ludzkiego
 • Transformacja organizacyjna
 • Optymalizacja procesów
 • Optymalizacja kosztów

Doradztwo Finansowe


 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Biznesplan
 • Pozyskiwanie finansowania
 • Venture Capital
 • Wyceny

Doradztwo Cyfrowe


 • Doradztwo IT / Strategia IT
 • Projektowanie stron www
 • Audyty SEO / Pozycjonowanie
 • Administracja serwerów
 • Doradztwo eCommerce

Doradztwo Prawne


 • Inwestycje kapitałowe
 • Spory i arbitraż
 • Upadłość i restrukturyzacja
 • Obsługa bieżąca
 • Ład korporacyjny

Doradztwo dot. Nieruchomości


 • Kupno, sprzedaż
 • Najem, wynajem
 • Komercjalizacja obiektów
 • Doradztwo i regulacja prawna
 • Pomoc w uzyskaniu kredytu

Doradztwo Europejskie


 • Pozyskiwanie dotacji
 • Obsługa i rozliczanie dotacji
 • Opinie prawne
 • Przeznaczenie dotacji
 • Inne źródła dotacji

Doradztwo dot. RODO


 • Audyt i wdrożenia RODO
 • Dokumentacja RODO
 • Naruszenia RODO
 • Pełnienie funkcji IOD
 • Szkolenia i warsztaty

Reorganizacja
Biznesu


 • Tworzenie spółek
 • Przekształcanie JDG / spółek
 • Połączenia / Podziały spółek
 • Restrukturyzacja zadłużenia
 • Likwidacja spółek

Marketing, Reklama & PR


 • Marketing precyzyjny
 • Kampanie zintegrowane
 • Kampanie reklamowe
 • Video i Audio
 • Kompleksowa obsługa PR

Handel & Sprzedaż


 • Pozyskiwanie Klientów
 • Doradztwo Sprzedażowe
 • Technologie w Sprzedaży B2B
 • Rekrutacja Handlowców
 • Wdrożenie systemu CRM

Kursy & Szkolenia


 • Szkolenia informatyczne
 • Szkolenia biznesowe
 • Szkolenia dot. RODO
 • Szkolenia dot. sprzedaży
 • Szkolenia z coachingu

Dodaj ofertę pracy w serwisie ObenJobs.com

Zleć przeprowadzenie rekrutacji

Poznaj nasze usługi konsultingowe

Zapoznaj się z sektorami, dla których pracujemy

Dołącz do nas jako niezależny Konsultant

Przyłącz swoją firmę do Sieci Oben & Company

Zapisz się do naszego
newslettera

Zapoznaj się z artykułami na blogu

Skontaktuj się z nami w celu
skorzystania z naszych usług doradczych