Sektor nieruchomości

Opis sektora

Rynek nieruchomości tworzy ogół warunków, w których odbywa się transfer praw do nieruchomości oraz zawierane są umowy stwarzające wzajemne prawa i obowiązki połączone z władaniem nieruchomościami. Rynek ten jest rynkiem nieformalnym, tzn. nie ma stałej siedziby i statusu, natomiast organizacją zrzeszającą przedsiębiorców funkcjonujących w sektorze nieruchomości, jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Na rynku nieruchomości działa wiele podmiotów gospodarczych. Do najważniejszych należą: inwestorzy, kredytodawcy, przedsiębiorcy, maklerzy oraz obsługa techniczna rynku.

Jak pomagamy

Nasz Partner jest prężnym i dynamicznym podmiotem zatrudniającym ludzi z pasją, cechujących się kompetencją i fachową wiedzą z zakresu nieruchomości. Firma specjalizuje się przede wszystkim w procesie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Oferuje ona szeroki zakres usług, który ułatwia klientom dokonywanie transakcji bez zbędnych formalności. W jej ofercie znaleźć można: pośrednictwo w kupnie i sprzedaży wszelkiego rodzaju nieruchomości, pośrednictwo w najmie wszystkich typów nieruchomości, komercjalizację nowo powstałych obiektów, regulację stanów prawnych nieruchomości, doradztwo w prawnym obszarze nieruchomości, analizę rynku nieruchomości, pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego oraz w kontaktach z urzędami i usługodawcami powiązanymi z nieruchomościami.

Członkowie spółki posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia działalności (w tym licencje zawodowe), z kolei biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Nasi konsultanci wspierają sektor nieruchomości usługami związanymi z rekrutacją, doradztwem HR, outsourcingiem HR oraz Employer Brandingiem.

Nasze usługi

Rekrutacja
Stała


 • Rekrutacje stałe
 • Search & Selection
 • Executive Search
 • On Site Recruiter
 • Outsourcing procesu rekrutacji

Doradztwo
HR


 • Diagnoza potencjału
 • Rozwój kompetencji
 • Badanie efektywności
 • Zarządzanie talentami
 • Outplacement

Outsourcing HR


 • Wdrażanie polityki personalnej
 • Optymalizacja zatrudnienia
 • Budowanie motywacji
 • Szkolenia pracowników
 • Onboarding

Employer Branding


 • Audyt marki pracodawcy
 • Trendy EB
 • Warsztaty EB
 • Marketing Rekrutacyjny
 • Wdrożenie strony „kariera”

Doradztwo Biznesowe


 • Strategie rozwoju
 • Rozwój kapitału ludzkiego
 • Transformacja organizacyjna
 • Optymalizacja procesów
 • Optymalizacja kosztów

Doradztwo Finansowe


 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Biznesplan
 • Pozyskiwanie finansowania
 • Venture Capital
 • Wyceny

Doradztwo Cyfrowe


 • Doradztwo IT / Strategia IT
 • Projektowanie stron www
 • Audyty SEO / Pozycjonowanie
 • Administracja serwerów
 • Doradztwo eCommerce

Doradztwo Prawne


 • Inwestycje kapitałowe
 • Spory i arbitraż
 • Upadłość i restrukturyzacja
 • Obsługa bieżąca
 • Ład korporacyjny

Doradztwo dot. Nieruchomości


 • Kupno, sprzedaż
 • Najem, wynajem
 • Komercjalizacja obiektów
 • Doradztwo i regulacja prawna
 • Pomoc w uzyskaniu kredytu

Doradztwo Europejskie


 • Pozyskiwanie dotacji
 • Obsługa i rozliczanie dotacji
 • Opinie prawne
 • Przeznaczenie dotacji
 • Inne źródła dotacji

Doradztwo dot. RODO


 • Audyt i wdrożenia RODO
 • Dokumentacja RODO
 • Naruszenia RODO
 • Pełnienie funkcji IOD
 • Szkolenia i warsztaty

Reorganizacja
Biznesu


 • Tworzenie spółek
 • Przekształcanie JDG / spółek
 • Połączenia / Podziały spółek
 • Restrukturyzacja zadłużenia
 • Likwidacja spółek

Marketing, Reklama & PR


 • Marketing precyzyjny
 • Kampanie zintegrowane
 • Kampanie reklamowe
 • Video i Audio
 • Kompleksowa obsługa PR

Handel & Sprzedaż


 • Pozyskiwanie Klientów
 • Doradztwo Sprzedażowe
 • Technologie w Sprzedaży B2B
 • Rekrutacja Handlowców
 • Wdrożenie systemu CRM

Kursy & Szkolenia


 • Szkolenia informatyczne
 • Szkolenia biznesowe
 • Szkolenia dot. RODO
 • Szkolenia dot. sprzedaży
 • Szkolenia z coachingu

Artykuły i publikacje

Wyślij zapytanie ofertowe

Pozostałe sektory