Outsourcing HR

Dzięki naszej usłudze outsourcingu zajmiemy się Twoimi codziennymi potrzebami, a także ogólną strategią HR. Nasza usługa jest w pełni spersonalizowana do strategicznych potrzeb Twojej firmy i jej pracowników. Naszą misją jest osiągnięcie Twoich celów w sposób zarówno terminowy, jak również opłacalny.

Outsourcing HR

Dzięki naszej usłudze outsourcingu zajmiemy się Twoimi codziennymi potrzebami, a także ogólną strategią HR. Nasza usługa jest w pełni spersonalizowana do strategicznych potrzeb Twojej firmy i jej pracowników. Naszą misją jest osiągnięcie Twoich celów w sposób zarówno terminowy, jak również opłacalny.

Wsparcie

Usługi zaprezentowane obok, realizowane są przez nas i/lub Partnerów Oben & Company.

Wdrażanie polityki personalnej

Nasi Pracownicy, jak również Partnerzy specjalizujący się w HR, oferują usługę wdrażania polityki personalnej w ramach outsourcingu HR, która umożliwia Ci profesjonalne dostosowanie strategii kadrowych do specyfiki Twojej firmy. Nasi Eksperci angażują się w pełny proces wdrażania polityki personalnej, obejmujący analizę potrzeb kadrowych, opracowanie i wdrożenie regulaminów, procedur rekrutacyjnych, oceny Pracowników oraz planów rozwoju kompetencji. Odpowiadają oni za zapewnienie spójności działań HR z celami i wartościami Twojej organizacji.

Optymalizacja zatrudnienia

Nasi Pracownicy, jak również Partnerzy specjalizujący się w HR, oferują usługę optymalizacji zatrudnienia w ramach outsourcingu HR. Dzięki tej usłudze masz szansę zoptymalizować strukturę zatrudnienia, idealnie dopasowując ją do celów i potrzeb Twojej firmy. Nasi Eksperci przeprowadzają analizę struktury organizacyjnej, oceniają zapotrzebowanie kadrowe, tworzą rekomendacje dotyczące restrukturyzacji oraz wspierają procesy zwolnień i rekrutacji.

Budowanie motywacji

Nasi Pracownicy, jak również Partnerzy specjalizujący się w HR, oferują usługę budowania motywacji w ramach outsourcingu HR. Współpracują z Tobą nad opracowaniem spersonalizowanych programów motywacyjnych, uwzględniając indywidualne preferencje i potrzeby Pracowników. Usługa budowania motywacji wspiera rozwój pozytywnej atmosfery w firmie i pomaga w kreowaniu przyjaznego i inspirującego środowiska pracy.

Szkolenia pracowników

Nasi Pracownicy, jak również Partnerzy specjalizujący się w HR, oferują usługę szkoleń Pracowników w ramach outsourcingu HR. Dzięki tej usłudze możesz zapewnić swojemu zespołowi rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w dynamicznym otoczeniu biznesowym. Nasi Eksperci pracują z Tobą nad opracowaniem spersonalizowanych programów szkoleniowych, uwzględniając cele firmy oraz indywidualne potrzeby Pracowników.

Onboarding

Nasi Pracownicy, jak również Partnerzy specjalizujący się w HR, oferują usługę onboardingu w ramach outsourcingu HR. Nasi eksperci pracują z Tobą nad opracowaniem kompleksowych programów onboardingowych, które obejmują zapoznanie z kulturą organizacyjną, celami firmy oraz procesami pracy. Tworzymy spersonalizowane plany integracyjne, które pomagają Pracownikom szybko i efektywnie osiągnąć pełną wydajność.

Jak nasza Sieć pracuje
z Klientami

Jak nasza Sieć realizuje zadania

Przy nieustannie powiększającej się Sieci Podmiotów partnerskich oraz Konsultantów indywidualnych, skupiamy wysokiej klasy specjalistów, którzy za pośrednictwem swoich umiejętności oraz kompetencji, a także odpowiednich uprawnień, pozwalają rozwiązać złożone problemy biznesowe naszych Klientów. Naszą misję realizujemy poprzez sukcesywne wspieranie przedsiębiorstw w odkrywaniu oraz realizacji ich krótko- oraz długoterminowych potrzeb.

Otrzymaj
ofertę

Aby uzyskać niezobowiązującą ofertę, prosimy o kontakt lub wypełnienie poniższego formularza

Więcej
o nas

Oben & Company – Poznaj nas i naszą organizację

Czym się zajmujemy?

Oben & Company to polska organizacja, specjalizująca się w obszarach doradztwa (z naciskiem na doradztwo personalne), rekrutację, transformację cyfrową oraz marketing dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Nasze kompetencje stanowią sumę wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności zweryfikowanych Partnerów (Dostawców) Sieci Oben & Company w myśl zasady – wielość w jedności, jedność w wielości.

Nieustannie budujemy oraz rozwijamy relacje pomiędzy ludźmi i organizacjami. Oferujemy naszym Klientom kompleksowe wsparcie w pełni dostosowane do ich potrzeb i możliwości finansowych. Naszymi Interesariuszami są przede wszystkim mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Wspólnie z naszymi Partnerami przeprowadzamy audyt projektu i na jego podstawie formułujemy przybliżony lub ostateczny (w zależności od typu projektu) koszt przedsięwzięcia wynikający z szeregu czynników, które bierzemy pod uwagę, przygotowując jego wycenę.

Korzystając ze wsparcia Sieci Oben & Company, otrzymujesz możliwość szybkiej, efektywnej, kompleksowej oraz adekwatnej do wydatków – odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoi Twoja firma.

Proces konsultingu jest zazwyczaj realizowany w czterech etapach:

  • Dokładnie analizujemy zagadnienia określone przez naszego Klienta
  • Dobieramy właściwego Partnera lub tworzymy zespół składający się z kilku Partnerów posiadających wiedzę, doświadczenie i/lub uprawnienia umożliwiające realizację zadania
  • W trakcie realizacji usługi, Oben & Company ma prawo do monitorowania przebiegu współpracy pomiędzy Partnerem(ami) wykonującym(ych) zadania a Klientem
  • Po zakończeniu realizacji projektu, omawiamy i rozliczamy proces jego wykonania.

Dostęp do zweryfikowanych Specjalistów posiadających odpowiednie umiejętności, doświadczenie i wiedzę niezbędną do realizacji kluczowych zadań czy dostarczania innowacyjnych oraz inteligentnych narzędzi biznesowych, stanowi walor umożliwiający firmie nie tylko przetrwać obecną dobę kryzysu gospodarczego, lecz również umocnić jej pozycję rynkową, a co za tym idzie – rozwinąć ją względem konkurencji.

Indywidualnie podchodzimy do wymagań stawianych przez naszych Klientów. Nasza organizacja jest w stanie zaoferować stabilny wzrost oraz rozwój Twojej firmy przy zachowaniu elastycznej formuły. Z usług Partnerów naszej Sieci korzystasz, gdy zajdzie taka potrzeba oraz na wymagany okres – a zatem szybko, łatwo i opłacalnie możesz zrealizować cele biznesowe swojej organizacji bez ponoszenia długoterminowych wydatków.

Ile kosztują usługi świadczone przez Partnerów Sieci?

Koszty usług są ustalane indywidualnie na podstawie szeregu czynników, branych pod uwagę przy tworzeniu ich wyceny.

Co nas wyróżnia?

DNA naszej organizacji stanowi wielość w jedności i jedność w wielości. W celu osiągnięcia zadowalających rezultatów, korzystamy z wiedzy oraz umiejętności Partnerów uczestniczących w naszej Sieci. Dzięki temu, jesteśmy w stanie skutecznie sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom w relatywnie szybkim czasie.

Artykuły
& Publikacje

Czterodniowy system pracy wymaga zmiany sposobu zarządzania. Polskie firmy nie są jeszcze gotowe na jego wprowadzenie

Menedżerowie stoją dziś przed sporym wyzwaniem, bo muszą zareagować na szybko zmieniający się rynek pracy. Kluczowe jest m.in. dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań pokolenia Z, wprowadzanie modelu Management 3.0 i zwinne (Agile) podejście do zarządzania, oparte na współzarządzaniu razem z pracownikami i budowaniu przez to z nimi dobrych, pogłębionych relacji. Pilotażowe programy czterodniowego tygodnia pracy były już przeprowadzane w różnych krajach i właściwie…

Wsparcie

Usługi zaprezentowane poniżej, realizowane są przez nas i/lub Partnerów Oben & Company.

Wdrażanie polityki personalnej

Nasi Pracownicy, jak również Partnerzy specjalizujący się w HR, oferują usługę wdrażania polityki personalnej w ramach outsourcingu HR, która umożliwia Ci profesjonalne dostosowanie strategii kadrowych do specyfiki Twojej firmy. Nasi Eksperci angażują się w pełny proces wdrażania polityki personalnej, obejmujący analizę potrzeb kadrowych, opracowanie i wdrożenie regulaminów, procedur rekrutacyjnych, oceny Pracowników oraz planów rozwoju kompetencji. Odpowiadają oni za zapewnienie spójności działań HR z celami i wartościami Twojej organizacji.

Optymalizacja zatrudnienia

Nasi Pracownicy, jak również Partnerzy specjalizujący się w HR, oferują usługę optymalizacji zatrudnienia w ramach outsourcingu HR. Dzięki tej usłudze masz szansę zoptymalizować strukturę zatrudnienia, idealnie dopasowując ją do celów i potrzeb Twojej firmy. Nasi Eksperci przeprowadzają analizę struktury organizacyjnej, oceniają zapotrzebowanie kadrowe, tworzą rekomendacje dotyczące restrukturyzacji oraz wspierają procesy zwolnień i rekrutacji.

Budowanie motywacji

Nasi Pracownicy, jak również Partnerzy specjalizujący się w HR, oferują usługę budowania motywacji w ramach outsourcingu HR. Współpracują z Tobą nad opracowaniem spersonalizowanych programów motywacyjnych, uwzględniając indywidualne preferencje i potrzeby Pracowników. Usługa budowania motywacji wspiera rozwój pozytywnej atmosfery w firmie i pomaga w kreowaniu przyjaznego i inspirującego środowiska pracy.

Szkolenia pracowników

Nasi Pracownicy, jak również Partnerzy specjalizujący się w HR, oferują usługę szkoleń Pracowników w ramach outsourcingu HR. Dzięki tej usłudze możesz zapewnić swojemu zespołowi rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w dynamicznym otoczeniu biznesowym. Nasi Eksperci pracują z Tobą nad opracowaniem spersonalizowanych programów szkoleniowych, uwzględniając cele firmy oraz indywidualne potrzeby Pracowników.

Onboarding

Nasi Pracownicy, jak również Partnerzy specjalizujący się w HR, oferują usługę onboardingu w ramach outsourcingu HR. Nasi eksperci pracują z Tobą nad opracowaniem kompleksowych programów onboardingowych, które obejmują zapoznanie z kulturą organizacyjną, celami firmy oraz procesami pracy. Tworzymy spersonalizowane plany integracyjne, które pomagają Pracownikom szybko i efektywnie osiągnąć pełną wydajność.

Jak pracujemy z klientami

Jak nasza Sieć realizuje zadania

Przy nieustannie powiększającej się Sieci Podmiotów partnerskich oraz Konsultantów indywidualnych, skupiamy wysokiej klasy specjalistów, którzy za pośrednictwem swoich umiejętności oraz kompetencji, a także odpowiednich uprawnień, pozwalają rozwiązać złożone problemy biznesowe naszych Klientów. Naszą misję realizujemy poprzez sukcesywne wspieranie przedsiębiorstw w odkrywaniu oraz realizacji ich krótko- oraz długoterminowych potrzeb.

Aby uzyskać niezobowiązującą ofertę, prosimy o kontakt lub wypełnienie poniższego formularza

Oben & Company – Poznaj nas i naszą organizację

Czym się zajmujemy

Oben & Company to polska organizacja, specjalizująca się w obszarach doradztwa (z naciskiem na doradztwo personalne), rekrutację, transformację cyfrową oraz marketing dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Nasze kompetencje stanowią sumę wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności zweryfikowanych Partnerów (Dostawców) Sieci Oben & Company w myśl zasady – wielość w jedności, jedność w wielości.

Nieustannie budujemy oraz rozwijamy relacje pomiędzy ludźmi i organizacjami. Oferujemy naszym Klientom kompleksowe wsparcie w pełni dostosowane do ich potrzeb i możliwości finansowych. Naszymi Interesariuszami są przede wszystkim mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Wspólnie z naszymi Partnerami przeprowadzamy audyt projektu i na jego podstawie formułujemy przybliżony lub ostateczny (w zależności od typu projektu) koszt przedsięwzięcia wynikający z szeregu czynników, które bierzemy pod uwagę, przygotowując jego wycenę.

Korzystając ze wsparcia Sieci Oben & Company, otrzymujesz możliwość szybkiej, efektywnej, kompleksowej oraz adekwatnej do wydatków – odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoi Twoja firma.

Proces konsultingu jest zazwyczaj realizowany w czterech etapach:

  • Dokładnie analizujemy zagadnienia określone przez naszego Klienta
  • Dobieramy właściwego Partnera lub tworzymy zespół składający się z kilku Partnerów posiadających wiedzę, doświadczenie i/lub uprawnienia umożliwiające realizację zadania
  • W trakcie realizacji usługi, Oben & Company ma prawo do monitorowania przebiegu współpracy pomiędzy Partnerem(ami) wykonującym(ych) zadania a Klientem
  • Po zakończeniu realizacji projektu, omawiamy i rozliczamy proces jego wykonania.

Dostęp do zweryfikowanych Specjalistów posiadających odpowiednie umiejętności, doświadczenie i wiedzę niezbędną do realizacji kluczowych zadań czy dostarczania innowacyjnych oraz inteligentnych narzędzi biznesowych, stanowi walor umożliwiający firmie nie tylko przetrwać obecną dobę kryzysu gospodarczego, lecz również umocnić jej pozycję rynkową, a co za tym idzie – rozwinąć ją względem konkurencji.

Indywidualnie podchodzimy do wymagań stawianych przez naszych Klientów. Nasza organizacja jest w stanie zaoferować stabilny wzrost oraz rozwój Twojej firmy przy zachowaniu elastycznej formuły. Z usług Partnerów naszej Sieci korzystasz, gdy zajdzie taka potrzeba oraz na wymagany okres – a zatem szybko, łatwo i opłacalnie możesz zrealizować cele biznesowe swojej organizacji bez ponoszenia długoterminowych wydatków.

Ile kosztują usługi świadczone przez Partnerów Sieci?

Koszty usług są ustalane indywidualnie na podstawie szeregu czynników, branych pod uwagę przy tworzeniu ich wyceny.

Co nas wyróżnia?

DNA naszej organizacji stanowi wielość w jedności i jedność w wielości. W celu osiągnięcia zadowalających rezultatów, korzystamy z wiedzy oraz umiejętności Partnerów uczestniczących w naszej Sieci. Dzięki temu, jesteśmy w stanie skutecznie sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom w relatywnie szybkim czasie.

Artykuły & Publikacje

Czterodniowy system pracy wymaga zmiany sposobu zarządzania. Polskie firmy nie są jeszcze gotowe na jego wprowadzenie

Menedżerowie stoją dziś przed sporym wyzwaniem, bo muszą zareagować na szybko zmieniający się rynek pracy. Kluczowe jest m.in. dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań pokolenia Z, wprowadzanie modelu Management 3.0 i zwinne (Agile) podejście do zarządzania, oparte na współzarządzaniu razem z pracownikami i budowaniu przez to z nimi dobrych, pogłębionych relacji. Pilotażowe programy czterodniowego tygodnia pracy były już przeprowadzane w różnych krajach i właściwie…