Dobra konsumpcyjne

Opis sektora

Dobra konsumpcyjne to dobra, które są produkowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb konsumentów, a ich celem jest przede wszystkim konsumpcja, czyli zużycie, a nie dalsza produkcja lub sprzedaż. W przeciwieństwie do dóbr inwestycyjnych, które służą inwestowaniu lub dalszej produkcji, dobra konsumpcyjne są używane do bezpośredniego zaspokajania potrzeb konsumentów.

Dobra konsumpcyjne można podzielić na różne kategorie, takie jak dobra trwałe, półtrwałe i nietrwałe. Dobra trwałe to takie, które są w stanie przetrwać dłużej niż jeden rok i mogą być używane wielokrotnie. Obejmują one m.in. meble, samochody czy elektronikę. Dobra półtrwałe to takie, które przetrwają kilka miesięcy, ale mniej niż rok, jak np. buty czy ubrania. Dobra nietrwałe to takie, które są szybko zużywane – żywność czy kosmetyki.

Wyróżnia się również dobra luksusowe, które są produkowane z myślą o najbardziej wymagających konsumentach i charakteryzują się wysoką jakością oraz wyjątkowym designem. Dobra te często są droższe niż zwykłe dobra konsumpcyjne i służą przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb związanych z prestiżem i statusem quo.

Dobra konsumpcyjne są istotnym elementem gospodarki, ponieważ stanowią znaczący udział w PKB wielu krajów i wpływają na wzrost gospodarczy. Ich produkcja oraz sprzedaż wymaga zatrudnienia wielu osób i przyczynia się do rozwoju różnych branż, takich jak moda, motoryzacja, elektronika czy żywność.

Jak pomagamy

Obecnie nasi konsultanci wspierają sektor dóbr konsumenckich usługami związanymi z rekrutacją, doradztwem HR, outsourcingiem HR oraz Employer Brandingiem.

Nasze usługi

Rekrutacja
Stała


 • Rekrutacje stałe
 • Search & Selection
 • Executive Search
 • On Site Recruiter
 • Outsourcing procesu rekrutacji

Doradztwo
HR


 • Diagnoza potencjału
 • Rozwój kompetencji
 • Badanie efektywności
 • Zarządzanie talentami
 • Outplacement

Outsourcing HR


 • Wdrażanie polityki personalnej
 • Optymalizacja zatrudnienia
 • Budowanie motywacji
 • Szkolenia pracowników
 • Onboarding

Employer Branding


 • Audyt marki pracodawcy
 • Trendy EB
 • Warsztaty EB
 • Marketing Rekrutacyjny
 • Wdrożenie strony „kariera”

Doradztwo Biznesowe


 • Strategie rozwoju
 • Rozwój kapitału ludzkiego
 • Transformacja organizacyjna
 • Optymalizacja procesów
 • Optymalizacja kosztów

Doradztwo Finansowe


 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Biznesplan
 • Pozyskiwanie finansowania
 • Venture Capital
 • Wyceny

Doradztwo Cyfrowe


 • Doradztwo IT / Strategia IT
 • Projektowanie stron www
 • Audyty SEO / Pozycjonowanie
 • Administracja serwerów
 • Doradztwo eCommerce

Doradztwo Prawne


 • Inwestycje kapitałowe
 • Spory i arbitraż
 • Upadłość i restrukturyzacja
 • Obsługa bieżąca
 • Ład korporacyjny

Doradztwo dot. Nieruchomości


 • Kupno, sprzedaż
 • Najem, wynajem
 • Komercjalizacja obiektów
 • Doradztwo i regulacja prawna
 • Pomoc w uzyskaniu kredytu

Doradztwo Europejskie


 • Pozyskiwanie dotacji
 • Obsługa i rozliczanie dotacji
 • Opinie prawne
 • Przeznaczenie dotacji
 • Inne źródła dotacji

Doradztwo dot. RODO


 • Audyt i wdrożenia RODO
 • Dokumentacja RODO
 • Naruszenia RODO
 • Pełnienie funkcji IOD
 • Szkolenia i warsztaty

Reorganizacja
Biznesu


 • Tworzenie spółek
 • Przekształcanie JDG / spółek
 • Połączenia / Podziały spółek
 • Restrukturyzacja zadłużenia
 • Likwidacja spółek

Marketing, Reklama & PR


 • Marketing precyzyjny
 • Kampanie zintegrowane
 • Kampanie reklamowe
 • Video i Audio
 • Kompleksowa obsługa PR

Handel & Sprzedaż


 • Pozyskiwanie Klientów
 • Doradztwo Sprzedażowe
 • Technologie w Sprzedaży B2B
 • Rekrutacja Handlowców
 • Wdrożenie systemu CRM

Kursy & Szkolenia


 • Szkolenia informatyczne
 • Szkolenia biznesowe
 • Szkolenia dot. RODO
 • Szkolenia dot. sprzedaży
 • Szkolenia z coachingu

Artykuły i publikacje

Wyślij zapytanie ofertowe

Pozostałe sektory