Specyfika Bańki Internetowej jako kryzysu finansowego, część 3. – Bańka internetowa a Globalny Kryzys Finansowy (2007-2009)
|

Specyfika Bańki Internetowej jako kryzysu finansowego, część 3. – Bańka internetowa a Globalny Kryzys Finansowy (2007-2009)

Fragment pracy Wpływ współczesnych kryzysów finansowych na zmiany zachodzące w przemyśle kreatywnym (2021) Autor: Michał Tyszkiewicz Lata poprzedzające globalny kryzys finansowy 2007-2009, stanowił nadzwyczajny oraz długotrwały okres ożywienia gospodarczego, czemu służył nasilający się rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również spadek cen wyposażenia informatycznego oraz usług telekomunikacyjnych (na co wpływ miały w dużej mierze taniejące półprzewodniki, pośrednio…

Specyfika Bańki Internetowej jako kryzysu finansowego, część 2. – Skutki wybuchu bańki oraz jej oddziaływanie na przemysł kreatywny
|

Specyfika Bańki Internetowej jako kryzysu finansowego, część 2. – Skutki wybuchu bańki oraz jej oddziaływanie na przemysł kreatywny

Fragment pracy Wpływ współczesnych kryzysów finansowych na zmiany zachodzące w przemyśle kreatywnym (2021) Autor: Michał Tyszkiewicz Bańki gospodarcze korelowane są z periodycznymi zmianami innowacyjnymi w obszarze komunikacji. Ich implikacje, stanowiące rezultat rewolucji komunikacyjnej, wykraczają poza ramy przemysłu oraz rynków. Przekształcenia w doświadczeniach ekonomicznych towarzyszące bańce internetowej, nie ominęły również wszystkich innych mieszanych kultur zagrożeń. Energia,…

Specyfika Bańki Internetowej jako kryzysu finansowego, część 1. – Geneza powstania bańki internetowej
|

Specyfika Bańki Internetowej jako kryzysu finansowego, część 1. – Geneza powstania bańki internetowej

Fragment pracy Wpływ współczesnych kryzysów finansowych na zmiany zachodzące w przemyśle kreatywnym (2021) Autor: Michał Tyszkiewicz 25 grudnia 1946 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) uruchomił pierwszy, skonstruowany i eksploatowany poza USA radziecki reaktor atomowy F-1, osiągający samowystarczalną reakcję łańcuchową.1 Jego utworzenie na terenie „Laboratorium nr 2” Leningradzkiego Instytutu Fizyko-Technicznego Rosyjskiej Akademii Nauk (obecnie: Narodowe…