Michał
Tyszkiewicz

Partner Zarządzający

Michał
Tyszkiewicz

Partner Zarządzający

Biografia

Pomysłodawca, Współzałożyciel i Partner Zarządzający Grupy Oben & Company. Posiada 11-letnie doświadczenie w zarządzaniu na wielu różnych stanowiskach w sektorze filmu, mediów, marketingu i nowych technologii. Przez znaczną część swojego życia zawodowego, pracował w środowiskach wielokulturowych. Zarządzał realizacją kilkudziesięciu (wielokrotnie złożonych) projektów, współpracując głównie z zespołami o zróżnicowanym pochodzeniu narodowościowym i etnicznym. Był zatrudniony zarówno w małych i średnich organizacjach, jak również przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym o strukturze korporacyjnej. Jego kompetencje obejmują m.in. projektowanie i wdrażanie rozwiązań opartych o systemy CMS, UI/UX design, automatyzację, analizę biznesową, rekrutację, sprzedaż, marketing, zarządzanie, doradztwo strategiczne i personalne.

Tytuł magistra z wyróżnieniem otrzymał na kierunku menedżerskim – Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w PWSFTViT w Łodzi (drugiej uczelni wg światowego rankingu magazynu The Hollywood Reporter, 2015 i jednej z 15 najlepszych światowych szkół filmowych THR, 2023) pracą zatytułowaną Wpływ współczesnych kryzysów finansowych na zmiany zachodzące w przemyśle kreatywnym. Na tej samej uczelni, obronił również licencjat pt. Rynkowe wymiary funkcjonowania firm internetowych. Podczas studiów, kształcił się pod okiem m.in. ekonomistów, prawników, menedżerów czy marketerów. Jako kierownik planu, miał okazję współpracować przy realizacji warsztatów filmowych z Ewą Braun (autorką uhonorowaną Oscarem za film Lista Schindlera). Niektóre obrazy, przy których pracował w roli I czy II kierownika produkcji, bądź asystenta kierownika produkcji, zostały zauważone na polskich i zagranicznych festiwalach filmowych. Wśród nich, znajduje się nagrodzony na 21. Umbria Film Festival we Włoszech i wyróżniony na 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni – krótkometrażowy film pt. Krótki Dystans (Short Distance) w reżyserii Giovanni’ego Pierangeli’ego. Laureat indeksu Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta naukowy oraz uczestnik licznych kursów, warsztatów czy konferencji organizowanych m.in. przez Fundację Impact i Deloitte. W trakcie kształcenia na studiach, uczestniczył również w zajęciach na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach, w ramach Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Jego portfolio, zawierające część filmów w których produkcji uczestniczył, odnaleźć można w serwisach IMDb, Filmweb oraz Filmpolski.pl.

Od 2013 r. jest członkiem Towarzystwa Miłośników Bytomia. We wrześniu 2018 r. powołał do życia Fundację Forum Nowych Możliwości, w której od początku pełni funkcję Przewodniczącego Rady. Ma wieloletnią praktykę w realizacji zadań o charakterze wolontariackim i prospołecznym, współpracując z sektorem publicznym oraz prywatnym.

Na początku 2021 r. rozpoczął intensywną pracę nad utworzeniem Grupy Oben & Company.

Jego zainteresowania skupiają się przede wszystkim na sferach z pogranicza nowych technologii, HR-u, ekonomii, analityki, sztucznej inteligencji, innowacji, zarządzania i sprzedaży. Jednym z głównym obszarów jego uwagi jest rozwój oraz transformacja cyfrowa przedsiębiorstw.

Publikacje autora

Specyfika Bańki Internetowej jako kryzysu finansowego, część 3. – Bańka internetowa a Globalny Kryzys Finansowy (2007-2009)

Fragment pracy Wpływ współczesnych kryzysów finansowych na zmiany zachodzące w przemyśle kreatywnym (2021) Autor: Michał Tyszkiewicz Lata poprzedzające globalny kryzys finansowy 2007-2009, stanowił nadzwyczajny oraz długotrwały okres ożywienia gospodarczego, czemu służył nasilający się rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również spadek cen wyposażenia informatycznego oraz usług telekomunikacyjnych (na co wpływ miały w dużej mierze taniejące półprzewodniki, pośrednio…

Specyfika Bańki Internetowej jako kryzysu finansowego, część 2. – Skutki wybuchu bańki oraz jej oddziaływanie na przemysł kreatywny

Fragment pracy Wpływ współczesnych kryzysów finansowych na zmiany zachodzące w przemyśle kreatywnym (2021) Autor: Michał Tyszkiewicz Bańki gospodarcze korelowane są z periodycznymi zmianami innowacyjnymi w obszarze komunikacji. Ich implikacje, stanowiące rezultat rewolucji komunikacyjnej, wykraczają poza ramy przemysłu oraz rynków. Przekształcenia w doświadczeniach ekonomicznych towarzyszące bańce internetowej, nie ominęły również wszystkich innych mieszanych kultur zagrożeń. Energia,…

Specyfika Bańki Internetowej jako kryzysu finansowego, część 1. – Geneza powstania bańki internetowej

Fragment pracy Wpływ współczesnych kryzysów finansowych na zmiany zachodzące w przemyśle kreatywnym (2021) Autor: Michał Tyszkiewicz 25 grudnia 1946 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) uruchomił pierwszy, skonstruowany i eksploatowany poza USA radziecki reaktor atomowy F-1, osiągający samowystarczalną reakcję łańcuchową.1 Jego utworzenie na terenie „Laboratorium nr 2” Leningradzkiego Instytutu Fizyko-Technicznego Rosyjskiej Akademii Nauk (obecnie: Narodowe…

Źródła i rodzaje kryzysów finansowych

Fragment pracy Wpływ współczesnych kryzysów finansowych na zmiany zachodzące w przemyśle kreatywnym (2021) Autor: Michał Tyszkiewicz Kryzysy finansowe występują gwałtownie oraz nieoczekiwanie i choć przyjmują różnorodne formy, w dużej mierze wiążą się one z szeregiem towarzyszących im zjawisk do których zaliczają się:1 komplikacje bilansowe, obejmujące swoim zasięgiem rozległy zakres oraz różnorodną wielkość (rządy, instytucje finansowe,…