Nowe perspektywy Fundacji Forum Nowych Możliwości

Fundacja Forum Nowych Możliwości jest w pełni neutralną, apolityczną i niezależną organizacją pozarządową, która dąży do realizacji projektów pro-społecznych na różnych płaszczyznach. FNM działa jako platforma współpracy, łącząca ludzi z różnych dziedzin, środowisk społecznych, biznesowych i kulturalnych w celu angażowania się w projekty, które przyczyniają się do tworzenia pozytywnych rozwiązań. Fundacja dąży do ścisłej współpracy…

Fundacja Forum Nowych Możliwości jest w pełni neutralną, apolityczną i niezależną organizacją pozarządową, która dąży do realizacji projektów pro-społecznych na różnych płaszczyznach.

FNM działa jako platforma współpracy, łącząca ludzi z różnych dziedzin, środowisk społecznych, biznesowych i kulturalnych w celu angażowania się w projekty, które przyczyniają się do tworzenia pozytywnych rozwiązań.

Fundacja dąży do ścisłej współpracy z różnorodnymi Partnerami. Ta synergia pozwala nam efektywniej realizować naszą misję i poszerzać zakres naszych inicjatyw. Wspólnie staramy się realizować projekty, które zapewniają wsparcie, ekspertyzę i dostęp do zasobów, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju wartościowych inicjatyw.

Fundacja Forum Nowych Możliwości zawsze była i pozostaje neutralna, apolityczna, niezależna i gotowa do dialogu. Do naszej organizacji mogą więc dołączyć zarówno osoby o poglądach liberalnych, jak również tradycjonalistycznych, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy narodowości. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że nie akceptujemy współpracy z organizacjami, które działają w sposób nielegalny, ani z jednostkami przejawiającymi zachowania o charakterze ekstremistycznym, rasistowskim, ksenofobicznym, czy jakimikolwiek innymi, które są sprzeczne z fundamentalnymi wartościami.

Michał Tyszkiewicz (Fundator & Przewodniczący Rady Fundacji)