Czym jest Oben & Company

Nasza grupa Oben & Company to polska organizacja zrzeszająca Partnerów specjalizujących się w różnorodnych obszarach doradztwa, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania i rozwoju firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Nasze kompetencje stanowią sumę wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności zweryfikowanych Partnerów uczestniczących w Sieci Oben & Company, w myśl zasady – wielość w jedności,…

Nasza grupa

Oben & Company to polska organizacja zrzeszająca Partnerów specjalizujących się w różnorodnych obszarach doradztwa, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania i rozwoju firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Nasze kompetencje stanowią sumę wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności zweryfikowanych Partnerów uczestniczących w Sieci Oben & Company, w myśl zasady – wielość w jedności, jedność w wielości.

Dla Klienta

Nieustannie budujemy oraz rozwijamy relacje pomiędzy ludźmi i organizacjami. Oferujemy naszym Klientom kompleksowe wsparcie w pełni dostosowane do ich potrzeb i możliwości finansowych. Naszymi Interesariuszami są przede wszystkim mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Wspólnie z naszymi Partnerami przeprowadzamy audyt projektu i na jego podstawie formułujemy przybliżony lub ostateczny (w zależności od typu projektu) koszt przedsięwzięcia wynikający z szeregu czynników, które bierzemy pod uwagę przygotowując jego wycenę.

Korzystając ze wsparcia Sieci Oben & Company, otrzymujesz możliwość szybkiej, efektywnej, kompleksowej oraz adekwatnej do wydatków – odpowiedzi na wyzwania przed którymi stoi Twoja firma.

Proces konsultingu jest zazwyczaj realizowany w czterech etapach:

 • Dokładnie analizujemy zagadnienia określone przez naszego Klienta
 • Dobieramy właściwego Partnera lub tworzymy zespół składający się z kilku Partnerów posiadających wiedzę, doświadczenie i/lub uprawnienia umożliwiające realizację zadania
 • W trakcie realizacji usługi, Oben & Company ma prawo do monitorowania przebiegu współpracy pomiędzy Partnerem(ami) wykonującym(ych) zadania a Klientem
 • Po zakończeniu realizacji projektu, omawiamy i rozliczamy proces jego wykonania.

Dostęp do zweryfikowanych Specjalistów posiadających odpowiednie umiejętności, doświadczenie i wiedzę niezbędną do realizacji kluczowych zadań czy dostarczania innowacyjnych oraz inteligentnych narzędzi biznesowych, stanowi walor umożliwiający firmie nie tylko przetrwać obecną dobę kryzysu gospodarczego, lecz również umocnić jej pozycję rynkową, a co za tym idzie – rozwinąć ją względem konkurencji.

Indywidualnie podchodzimy do wymagań stawianych przez naszych Klientów. Nasza organizacja jest w stanie zaoferować stabilny wzrost oraz rozwój Twojej firmy przy zachowaniu elastycznej formuły. Z usług Partnerów naszej Sieci korzystasz, gdy zajdzie taka potrzeba oraz na wymagany okres – a zatem szybko, łatwo i opłacalnie możesz zrealizować cele biznesowe swojej organizacji bez ponoszenia długoterminowych wydatków.

Dla Partnera

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do Sieci Partnerów Oben & Company, możesz wysłać do nas aplikację za pośrednictwem formularza znajdującego się na naszej stronie w zakładce Współpraca. Członkami Sieci, mogą zostać osoby posiadające jednoosobową działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe lub firmy, które otrzymają bezpośrednie zaproszenie od Zarządu Oben & Company, jak również podmioty zarekomendowane przez członków Sieci Oben & Company.

Głównymi korzyściami wynikającymi ze współpracy z Oben & Company są:

 • Nasze wsparcie w polecaniu usług i produktów Partnerów Sieci
 • Rozwój Sieci kontaktów biznesowych w kraju i za granicą
 • Wzrost sprzedaży produktów oraz usług oferowanych przez Partnerów
 • Niższe ceny usług i produktów oferowanych przez Oben & Company
 • Wsparcie (know-how) udzielane od innych członków Sieci
 • Zwiększenie wiarygodności marki na rynku
 • Pozyskiwanie i wymiana informacji biznesowych
 • Wzrost konkurencyjności Partnera Sieci
 • Dostęp do nowych zleceń od innych Partnerów Sieci
 • Redukcja niepewności rynkowej
 • Możliwości realizacji wspólnych projektów

Więcej informacji na temat korzyści, wynikającej z członkostwa w Sieci, odnaleźć można w zakładce Korzyści dla Partnerów.

Oben & Company nie zobowiązuje do współpracy na wyłączność. Dołączając do nas, zachowujesz pełną niezależność i możesz swobodnie współpracować z innymi organizacjami. Warunkiem współpracy z Oben & Company jest rzetelne i odpowiedzialne postępowanie we wzajemnych relacjach z Klientami, Kontrahentami, Członkami naszej Sieci oraz Organami Publicznymi w zgodzie z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi. Podmiot przystępujący do Sieci, musi ponadto zaakceptować regulamin członkostwa w Sieci.

Osoby posiadające jednoosobową działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe oraz firmy, które przystąpiły do Sieci Oben & Company, stanowią podmioty, funkcjonujące zgodnie z przepisami prawnymi i standardami regulującymi ich działalność.

Szczegółowe wymagania dotyczące uczestnictwa w Sieci Oben & Company, znajdziesz tutaj.