Nowe perspektywy Fundacji Forum Nowych Możliwości

Nowe perspektywy Fundacji Forum Nowych Możliwości

Fundacja Forum Nowych Możliwości jest w pełni neutralną, apolityczną i niezależną organizacją pozarządową, która dąży do realizacji projektów pro-społecznych na różnych płaszczyznach. FNM działa jako platforma współpracy, łącząca ludzi z różnych dziedzin, środowisk społecznych, biznesowych i kulturalnych w celu angażowania się w projekty, które przyczyniają się do tworzenia pozytywnych rozwiązań. Fundacja dąży do ścisłej współpracy…